Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak společnost Skychatters sro, se sídlem Cestička 10, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika, IČO 06783716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, vložka C 40978 („my“, „nás“, „naše“ nebo „společnost“) pracuje s informacemi týkajícími se našich mobilních služeb, webových stránek a jakéhokoli softwaru poskytovaného na našich službách nebo v souvislosti s nimi (souhrnně „služba“) a vaše volby ohledně shromažďování a používání vašich informací. Naše Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují ke Službě (dále jen „Uživatelé“).

 

Používáním naší služby chápete a souhlasíte s tím, že vám poskytujeme platformu pro sdílení vašich letů, pro kontakt s ostatními cestujícími a pro odesílání zpráv a dalšího obsahu („uživatelský obsah“) do služby a pro sdílení uživatelského obsahu veřejně. To znamená, že ostatní uživatelé mohou vyhledávat, vidět, používat nebo sdílet jakýkoli váš uživatelský obsah, který zpřístupníte veřejnosti prostřednictvím služby, v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a našimi podmínkami použití (dále jen „podmínky“). .

Údaje, které shromažďujeme

 

Společnost shromažďuje údaje, které jsou získávány z vašeho účtu Facebook/Google, který používáte k přihlášení ke Službě, nebo která se později rozhodnete propojit se svým účtem Skychatters. Společnost také shromažďuje veškeré údaje, které nám přímo poskytnete. Můžeme také shromažďovat jakékoli informace o vašem používání služby, pro které můžeme použít analytické nástroje třetích stran.

 

Shromažďujeme a dále zpracováváme následující typy informací:

 

 • vaši e-mailovou adresu, která slouží zároveň jako vaše uživatelské jméno pro přihlášení k naší Službě

 • vaše heslo (když si vytvoříte účet přímo u nás)

 • profilové údaje, které poskytujete pro svůj uživatelský profil (např. jméno a příjmení, obrázek, datum narození a pohlaví)

 • Uživatelský obsah (např. chatové zprávy), který zveřejníte ve Službě

 • umístění: Naše platforma může vyžadovat povolení k umístění, aby měla přístup k některým funkcím Služby, např. aby vám pomohla vyplnit váš profil nebo vám mohla ukázat blízké uživatele. Pokud si takové povolení nepřejete udělit, můžete Službu stále používat, ale některé funkce nemusí být dostupné.

 • přístup k vašemu seznamu kontaktů v telefonu: Můžeme vás požádat o povolení přístupu k vašemu seznamu kontaktů (např. z vašeho účtu Google), abychom vám pomohli najít kontakty, které již Službu používají. Pokud si toto povolení nepřejete udělit, můžete stále používat Službu s omezenými funkcemi hledání přátel. Pokud se rozhodnete najít své přátele prostřednictvím svého seznamu kontaktů a dáte nám k tomu souhlas, přistoupíme k vašemu seznamu kontaktů, abychom určili, zda někdo spojený s vaším kontaktem je či není naším uživatelem.

 • seznam vašich přátel na Facebooku: Pokud nám dáte souhlas s propojením vašeho účtu na Facebooku s účtem Skychatters (nebo použijete svůj účet na Facebooku pro přihlášení ke Službě), můžeme získat přístup k seznamu vašich přátel na Facebooku, abychom zjistili, zda nebo nikdo z tohoto seznamu není naším uživatelem.

 • komunikace mezi vámi a námi. Můžeme vám zasílat e-maily související se službou (např. upozornění na důležité události ve vašem účtu, změny/aktualizace funkcí služby). Můžete se odhlásit ze zasílání e-mailů souvisejících se službou.

 • analytické informace: Používáme analytické nástroje třetích stran, které nám pomáhají měřit návštěvnost a trendy využití služby a pomáhají nám zlepšovat službu. Tyto nástroje shromažďují informace odeslané vaším zařízením nebo naší službou.

 • log data: Když přistupujete ke Službě, sdělujete určité informace týkající se vašeho hardwaru a softwaru, které automaticky shromažďujeme. Můžeme například shromažďovat vaši IP (Internet Protocol) adresu, operační systém, typ prohlížeče, časy přístupu, navštívené stránky, hledané výrazy, mobilního operátora, typ zařízení, ID zařízení a ID aplikací. Tyto informace shromažďujeme za účelem generování statistik o používání Služby a výsledky používáme k přizpůsobení a také ke zlepšení celkové kvality Služby.
   

 

NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ Z DŮVODU CHYB PŘI PŘENOSU, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU TŘETÍCH STRAN NEBO JINÝCH PŘÍČIN MIMO NAŠI kontrolu.

 

Jak používáme údaje, které shromažďujeme

 

Kromě některých konkrétních způsobů použití informací, které popisujeme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, můžeme informace, které obdržíme, použít k:

 

 • vám pomohou efektivně přistupovat k vašim informacím po přihlášení

 • zasílat vám důležité informace týkající se vašeho používání Služby (např. upozornění související s vaší vlastní aktivitou ve Službě)

 • poskytovat vám a ostatním personalizovaný obsah a informace, které mohou zahrnovat online reklamy nebo jiné formy marketingu

 • poskytovat, zlepšovat, testovat a monitorovat účinnost naší služby

 • vyvíjet a testovat nové produkty a funkce

 • sledovat metriky, jako je celkový počet návštěvníků, návštěvnost a demografické vzorce

 • diagnostikovat nebo opravovat technologické problémy
   

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, a další osobní údaje, které získáme z vašeho chování a používání služby (jako jsou data protokolu), jak je uvedeno v předchozí části, můžeme také použít pro automatizovaná rozhodnutí, včetně profilování, abychom mohli poskytovat vám personalizovaný obsah a/nebo reklamu na míru vašim potřebám a preferencím.

 

Jak sdílíme data, která shromažďujeme

 

Bez vašeho souhlasu nepronajmeme ani neprodáme vaše informace třetím stranám mimo společnost, s výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše údaje můžeme sdílet s ostatními uživateli Služby. Vaše informace a také informace z nástrojů, jako jsou soubory protokolů a identifikátory zařízení a údaje o poloze, můžeme sdílet s organizacemi třetích stran, které nám pomáhají poskytovat vám Službu („Poskytovatelé služeb“). Naši poskytovatelé služeb budou mít přístup k vašim informacím, jak je přiměřeně nutné k poskytování služby za přiměřených podmínek důvěrnosti.

 

Údaje shromážděné od vás mohou být přeneseny a uloženy a zpracovány ve Spojených státech (USA) nebo v jakékoli jiné zemi, ve které společnost, její přidružené společnosti, subdodavatelé,

dodavatelé nebo jiní prodejci třetích stran udržují zařízení. I když si vyhrazujeme právo změnit naše obchodní partnery a/nebo umístění dat, když přenášíme jakékoli osobní údaje do USA nebo jiné země mimo EU nebo EHP, ve kterých společnost, její přidružené společnosti, subdodavatelé, dodavatelé nebo prodejci udržují zařízení, zavedeme takový vhodný právní mechanismus, který vyžaduje právo EU, abychom zajistili odpovídající úroveň ochrany osobních údajů třetími stranami, které obdrží vaše osobní údaje (například standardní smluvní doložky Evropské komise).

 

Můžeme odstranit části dat, které vás mohou identifikovat, a sdílet anonymizovaná data s dalšími stranami. Můžeme také zkombinovat jakékoli anonymizované informace s jinými informacemi způsobem, který s vámi již nebude spojován, a sdílet tyto agregované informace.

 

Můžeme přistupovat k vašim informacím, uchovávat je a sdílet je, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Můžeme také přistupovat k informacím, uchovávat je a sdílet je, když je to nezbytné pro: odhalování, prevenci a řešení podvodů a jiné nezákonné činnosti; abychom chránili sebe, vás a ostatní, a to i v rámci vyšetřování. Informace, které o vás obdržíme, mohou být zpřístupněny, zpracovány a uchovávány po delší dobu, pokud jsou předmětem právního požadavku nebo povinnosti, vládního vyšetřování nebo vyšetřování týkajícího se možného porušení našich podmínek nebo zásad, nebo jinak, abychom zabránili škodě.

 

Jak chráníme údaje, které shromažďujeme

 

S ohledem na stav techniky, rozsah, kontext a účely zpracování vašich osobních údajů, jakož i na riziko různé pravděpodobnosti a závažnosti pro vaše práva a svobody, podnikáme přiměřené kroky k ochraně a zabezpečení vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. nebo zveřejnění. K ochraně důvěrnosti vašich osobních údajů používáme bezpečnostní software. Pravidelně kontrolujeme naše obchodní praktiky, zda jsou v souladu se zásadami a postupy, kterými se řídí bezpečnost našich informací.

 

Chcete-li se zaregistrovat do Služby, budete muset zvolit heslo pro ochranu svého účtu, pokud se nepřihlásíte pomocí svého účtu Facebook/Google. Své heslo musíte uchovávat v tajnosti.

 

Vaše volby ohledně vašich informací

 

Svůj účet můžete kdykoli aktualizovat přihlášením a změnou nastavení profilu. Můžete se také odhlásit z odběru e-mailových zpráv od nás kliknutím na „odkaz pro odhlášení“ uvedený v těchto zprávách.

 

Jak dlouho uchováváme váš uživatelský obsah:

 

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po dobu vašeho používání Služby. Po ukončení nebo deaktivaci vašeho účtu si společnost nebo její poskytovatelé služeb mohou ponechat informace (včetně informací o vašem profilu) a uživatelský obsah po komerčně přiměřenou dobu pro účely zálohování, archivace a/nebo auditu; tyto informace nebudou uchovávány déle než 2 roky po ukončení nebo deaktivaci vašeho účtu a nebudou použity pro žádné jiné účely.

 

Vaše práva

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že budete moci udržovat své osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete požádat o potvrzení, zda vaše zpracováváme či nikoli

osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu a požadujeme k nim přístup.

 

V souladu s platnými zákony a jak je dále podrobně uvedeno níže, máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme, jejich opravu, výmaz nebo přenositelnost (např. k jinému poskytovateli služeb), jakož i právo požadovat omezení takového zpracování. Svůj souhlas, který jste nám udělili, můžete také kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného za předpokladu, že jste souhlas udělili dříve.

 

Nepřesné informace. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné a nejste schopni tyto údaje aktualizovat, můžete nás požádat o aktualizaci těchto osobních údajů. Vaše údaje náležitě ověříme bez zbytečného odkladu.

 

Výmaz vašich osobních údajů. Kdykoli nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud se na nás s takovou žádostí obrátíte, bez zbytečného odkladu vymažeme (a zajistíme výmaz ze strany zpracovatelů, které najímáme) vaše osobní údaje, které máme. Všechny vaše osobní údaje vymažeme také v případě, že svůj souhlas odvoláte nebo za okolností, které nám to ukládají platné zákony. Vaše osobní údaje budou odpovídajícím způsobem vymazány, pokud již nebudou potřebné pro poskytování Služby nebo neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.

 

Omezení zpracování. Pokud požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, např. za okolností, kdy popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo zákonnost naší potřeby zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (ukládání) . V takovém případě, bude-li to relevantní, budeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, případně pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z jiných omezených důvodů daných platnými právními předpisy. V případě, že bude omezení zrušeno a budeme pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

 

Přenositelnost vašich osobních údajů. Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli. Pokud se na nás obrátíte s takovou žádostí, poskytneme vám vaše osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu do 2 týdnů od obdržení vaší žádosti. Pokud o to požádáte, můžeme také zaslat vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého můžete uvést ve své žádosti, pokud by taková žádost nepříznivě ovlivnila práva nebo svobody jiných osob nebo by nebyla technicky proveditelná.

 

Námitky proti přímému marketingu. Pokud si již nepřejete dostávat od nás marketingové nebo propagační materiály nebo si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje používány pro profilování související s těmito marketingovými nebo propagačními aktivitami, můžete požádat, abychom vaše osobní údaje pro tyto účely přestali používat. . V takovém případě již nebudete moci využívat některé Služby nebo specifické funkce, pro které je tato kategorie zpracování nezbytná (tj. příjem (personalizovaných) marketingových a propagačních materiálů).

 

Pokud uplatníte některé ze svých práv podle tohoto oddílu nebo platných zákonů, sdělíme jakoukoli opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaší žádostí každému příjemci, kterému byly osobní údaje zpřístupněny v souladu s (např. naši poskytovatelé služeb), pokud se taková komunikace neukáže jako nemožná nebo nezahrnuje nepřiměřené úsilí.

 

Pokud chcete tato práva uplatnit a/nebo získat všechny relevantní informace, kontaktujte prosím info@Skychatters.com. Budete požádáni, abyste uvedli svou e-mailovou adresu, abychom ověřili, že žádost byla odeslána vámi. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, ale vyhrazujeme si právo tuto lhůtu v případě potřeby prodloužit až na 2 měsíce. V každém případě vás budeme informovat do 1 měsíce od obdržení vaší žádosti, zda je nutné prodloužit lhůtu na odpověď.

 

Máte právo podat stížnost týkající se našich činností zpracování údajů u

příslušným dozorovým úřadem, kterým je pro společnost Skychatters sro v české jurisdikci Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Soukromí dětí

 

Skychatters vědomě neshromažďuje ani nepožaduje žádné informace od nikoho mladšího 16 let ani vědomě neumožňuje takovým osobám se zaregistrovat do služby. Služba a její obsah nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let bez souhlasu rodičů, tyto informace co nejrychleji vymažeme. Pokud se domníváte, že bychom mohli mít nějaké informace od nebo o dítěti mladším 16 let, kontaktujte nás.

 

Další webové stránky a služby

 

Nejsme zodpovědní za praktiky používané jakýmikoli webovými stránkami nebo službami spojenými s naší Službou nebo z ní, včetně informací nebo obsahu na nich obsažených.

 

Jak nás kontaktovat

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo Služby, kontaktujte nás na adrese info@skychatters.com.

 

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Skychatters si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času upravit nebo aktualizovat, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Vaše další používání služby po jakékoli úpravě těchto zásad ochrany osobních údajů bude znamenat váš souhlas s takovými úpravami, které jsme provedli. Pokud by některá z úprav Zásad ochrany osobních údajů vyžadovala váš souhlas, budeme vás kontaktovat, abychom váš souhlas získali.

Platí od 27.12.2018.